Arteterapie je forma terapie, která kombinuje umělecké aktivity s terapeutickým procesem a pomáhá lidem zlepšit své duševní a emocionální zdraví. Erotická arteterapie je specifický typ arteterapie, který se zaměřuje na spojení umění a sexuality k podpoře osobního růstu a uzdravení. Jak se erotická arteterapie liší od klasické arteterapie?

Jednou z hlavních odlišností je, že v erotické arteterapii se zaměřuje na sexuální témata a intimní projevy. To může zahrnovat práci s obrazivostí, fantazií a sexuální identitou. Tato terapie může být užitečná pro osoby, které se cítí nejisté ohledně svých sexuálních projevů a touží po lepším porozumění svým sexuálním potřebám a přání. Erotická arteterapie také může pomoci lidem s sexuálními problémy, jako jsou sexuální traumata, dysfunkce a jiné potíže.

(omalovánky Kama Sutra)

Další rozdíl je v tom, jak se terapeuti přibližují klientskému umění. V klasické arteterapii se terapeut snaží pomoci klientovi najít způsob, jak se vyjádřit a zlepšit své zdraví prostřednictvím uměleckých aktivit. V erotické arteterapii se terapeut také snaží pomoci klientům najít cestu k vlastnímu sexuálnímu sebevyjádření a zlepšení sexuálního zdraví. To může zahrnovat práci s tělesnými pocity, emocemi a prožitky v oblasti sexuality.

Erotická arteterapie může také zahrnovat různé techniky, jako je práce s vizualizací, meditace a práce s dechem. Tyto techniky mohou pomoci klientům propojit své tělesné prožitky s uměleckým projevem a emocemi. Kombinace těchto prvků může vést k hlubšímu sebepoznání a lepšímu porozumění sexuálním potřebám a přáním.

(omalovánky DickObraz)

Závěrem, erotická arteterapie přináší nový způsob terapeutického přístupu ke spojení uměleckého a sexuálního projevu a může pomoci lidem překonat sexuální problémy a rozvíjet se v oblasti sexuality. Tato terapie je vhodná pro osoby, které chtějí prozkoumat svou sexuální identitu a potřeby a pracovat s tělesnými nebo emočními traumami souvisejícími se sexuálními zážitky. Erotická arteterapie také může pomoci zlepšit sebedůvěru, sebepřijetí a rozvinout kreativitu a imaginaci. Je důležité mít na paměti, že terapeutický proces v erotické arteterapii je založen na respektu, souhlasu a bezpečnosti klienta, a terapeut musí být dobře připraven a vyškolen, aby mohl nabídnout kvalitní a etickou terapii. 

Erotická arteterapie může být také pro mnoho lidí cestou k objevení nových způsobů výrazu své sexuality a ke vzdoru proti společenským normám a tabu v této oblasti. Tato terapie může pomoci lidem překonat strach a hanbu a přijmout své sexuální touhy jako součást svého života a identity. 

(omalovánky PichObraz)

V současné době je erotická arteterapie stále ještě poměrně neznámá a některé společnosti stále mají tendenci tuto formu terapie tabuizovat. Nicméně, pro ty, kteří hledají nový přístup k rozvoji své sexuality a sebevědomí, může být erotická arteterapie skvělou volbou.


Zkuste erotickou arterapii i vy doma s erotickými omalovánkami pro dospělé zde.