Erotická arteterapie je relativně novým přístupem, který se zaměřuje na propojení umění a sexuality k dosažení osobního růstu a uzdravení. Tento přístup kombinuje výhody arteterapie a sexuální terapie, aby se klientům poskytlo prostředí pro objevování a prohlubování jejich sexuality prostřednictvím uměleckých aktivit. 

Arteterapie využívá uměleckých aktivit k podpoře emocionálního a psychického zdraví. Zahrnuje malbu, kreslení, sochařství a další umělecké aktivity, které pomáhají lidem vyjádřit své emoce a projevit svou kreativitu. Erotická arteterapie se zaměřuje na umělecké aktivity, které mají sexuální podtext.

(omalovánky Kama Sutra)

Kombinace sexuality a umění může být velmi silná. Erotická arteterapie pomáhá klientům lépe porozumět své sexualitě, prohloubit své intimní vztahy a zlepšit své sebevědomí. Tento terapeutický přístup umožňuje klientům vyjádřit své sexuální touhy, fantazie a obavy prostřednictvím uměleckých děl. To může vést ke zvýšení sebeúcty a sebevědomí a pomoci klientům překonat sexuální problémy a traumatizující zážitky.

Erotická arteterapie může pomoci klientům vyjádřit své sexuální touhy a fantazie, aniž by se museli bát, že budou souzeni. Klienti se mohou uvolnit a vyjádřit svou sexualitu bez obav z posuzování nebo kritiky. Umělecká díla vytvořená během erotické arteterapie mohou sloužit jako prostředek sebereflexe, klienti si díky nim mohou uvědomit své touhy.

Klienti mohou pracovat na vyjádření své sexuality, nezávisle na tom, jaký druh sexuální orientace nebo identity mají. Terapeuti, kteří se specializují na erotickou arteterapii, mají zpravidla zkušenosti s prací s lidmi všech sexuálních orientací a identit.

(omalovánky PichObraz)

Erotická arteterapie může být pro mnoho lidí velmi přínosná může jim pomoci vyrovnat se s různými sexuálními problémy a potížemi. A to právě tím, že jim umožňuje vyjádřit své sexuální touhy a fantazie prostřednictvím uměleckých děl. Tím se otevírají dveře k hlubšímu poznání vlastní sexuality a mohou se tak překonat různá sexuální tabu. 

Erotická arteterapie také může pomoci lidem, kteří trpí sexuální dysfunkcí. Často se jedná o problémy jako je nízká sexuální touha, potíže s erekcí či orgasmem, příliš vysoké očekávání v sexu nebo nízké sebevědomí v sexuální oblasti. Erotické umělecké dílo může pomoci těmto lidem pochopit a lépe definovat své sexuální preference, fantazie a očekávání a umožnit jim tak vyjádřit se a poznat sebe sama.

Další výhodou erotické arteterapie je, že pomáhá zlepšovat celkové pocity pohody a snižovat stres. Umělecká činnost, jako je kreslení, malování nebo modelování, může být velmi uklidňující a terapeutická. Při tvorbě erotických uměleckých děl se může uvolnit mnoho napětí a frustrace, které jsou spojeny se sexuálními problémy nebo traumaty.

 

(omalovánky DickObraz)

V neposlední řadě, erotická arteterapie může být velmi zábavná a inspirující. Pomáhá lidem objevovat nové stránky své sexuality a umožňuje jim vyjádřit se kreativním způsobem. Tím může být také podněcována nová sexuální energie a pomoci lidem najít nové způsoby, jak si užívat sexuální život.

Erotická arteterapie může být účinným nástrojem k uzdravení a osobnímu růstu, a to nejen pro lidi s sexuálními problémy, ale pro každého, kdo chce objevovat nové stránky své sexuality a vyjádřit se kreativním způsobem.